IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

15.06
2022
17/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.
2022.06.15

15.06
2022
16/2022 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. 18:50 15/06/2022
2022.06.15

15.06
2022
15/2022 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.
2022.06.15

07.06
2022
14/2022 - Wpływ kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2022.06.07

12.05
2022
13/2022 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2022.05.12

12.05
2022
12/2022 - Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021
2022.05.12

09.05
2022
11/2022 - Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług
2022.05.09

01.04
2022
10/2022 - Wstępne szacunkowe wyniki za 2021 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku
2022.04.01

16.03
2022
9/2022 - Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w wyniku finansowym za 2021 rok w związku z kolejnym etapem postępowań celno - skarbowych
2022.03.16

08.03
2022
8/2022 - Informacja na temat wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na działalność Emitenta
2022.03.08

27.01
2022
7/2022 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
2022.01.27

27.01
2022
6/2022 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2022.01.27

24.01
2022
5/2022 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2022 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2022.01.24

20.01
2022
4/2022 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2022.01.20

20.01
2022
3/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 20.01.2022 r.
2022.01.20

20.01
2022
2/2022 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
2022.01.20

03.01
2022
1/2022 - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orzeł Biały S.A.
2022.01.03

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ