IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki

2020.02.24

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Sławomira Czeszaka do Zarządu Spółki na okres bieżącej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

 

Pan Sławomir Czeszak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z przebiegiem pracy zawodowej Wiceprezesa Zarządu, Emitent przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 5

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ