IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

31.12
2020
25/2020 - Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.
2020.12.31

16.12
2020
24/2020 - Zawarcie umowy pożyczki
2020.12.16

20.11
2020
23/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
2020.11.20

15.09
2020
22/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
2020.09.15

24.07
2020
21/2020 - Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
2020.07.24

26.06
2020
20/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 26.06.2020 r.
2020.06.26

26.06
2020
19/2020 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2020.06.26

26.06
2020
18/2020 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2020.06.26

16.06
2020
17/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
2020.06.16

26.05
2020
16/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2020.05.26

07.05
2020
15/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
2020.05.07

21.04
2020
14/2020 - Korekta Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.
2020.04.21

21.04
2020
13/2020 - Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
2020.04.21

18.03
2020
12/2020 - Informacja o potencjalnym wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki
2020.03.18

24.02
2020
11/2020 - Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki
2020.02.24

24.02
2020
10/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.
2020.02.24

24.02
2020
9/2020 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2020.02.24

24.02
2020
8/2020 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2020.02.24

24.02
2020
7/2020 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2020.02.24

19.02
2020
6/2020 - Informacja o otrzymaniu decyzji dotyczącej kontroli podatkowej
2020.02.19

17.02
2020
5/2020 - Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki
2020.02.17

14.02
2020
4/2020 - Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
2020.02.14

05.02
2020
3/2020 - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2020.02.05

27.01
2020
2/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2020.01.27

16.01
2020
1/2020 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2020 roku
2020.01.16

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ