IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

28.06
2019
18/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2019.06.28

27.06
2019
17/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
2019.06.27

27.06
2019
16/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.06.2019 r.
2019.06.27

27.06
2019
15/2019 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.06.27

27.06
2019
14/2019 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2019.06.27

19.06
2019
13/2019 - Otrzymanie zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki
2019.06.19

18.06
2019
12/2019 - Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.
2019.06.18

13.06
2019
11/2019 - Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki
2019.06.13

13.06
2019
10/2019 - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.06.13

12.06
2019
9/2019 - Otrzymanie pisma od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd
2019.06.12

05.06
2019
8/2019 - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.06.05

28.05
2019
7/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
2019.05.28

20.05
2019
6/2019 - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki
2019.05.20

18.04
2019
5/2019 - Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P., PineBridge New Europe II GP L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.
2019.04.18

04.04
2019
4/2019 - Zawieszenie procesu przeglądu opcji strategicznych
2019.04.04

01.03
2019
3/2019 - Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji – uzupełnienie zawiadomienia
2019.03.01

01.03
2019
2/2019 - Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji
2019.03.01

22.01
2019
1/2019 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2019 roku
2019.01.22

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ