IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

27.12
2019
55/2019 - Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.12.27

17.12
2019
54/2019 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku wezwania
2019.12.17

12.12
2019
53/2019 - Powołanie osoby zarządzającej
2019.12.12

04.12
2019
52/2019 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.
2019.12.04

25.11
2019
51/2019 - Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadanego progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2019.11.25

20.11
2019
50/2019 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.
2019.11.20

07.11
2019
49/2019 - Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
2019.11.07

06.11
2019
48/2019 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania
2019.11.06

06.11
2019
47/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.11.2019 r.
2019.11.06

05.11
2019
46/2019 - Otrzymanie pisma od Akcjonariuszy w sprawie wezwania
2019.11.05

05.11
2019
45/2019 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.11.05

05.11
2019
44/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza
2019.11.05

05.11
2019
43/2019 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A.
2019.11.05

31.10
2019
42/2019 - Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.10.31

29.10
2019
41/2019 - Informacja o wynikach kontroli podatkowej
2019.10.29

29.10
2019
40/2019 - Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.10.29

29.10
2019
39/2019 - Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.10.29

16.10
2019
38/2019 - Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki
2019.10.16

16.10
2019
37/2019 - Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu wszystkich posiadanych pośrednio akcji Orzeł Biały S.A.
2019.10.16

15.10
2019
36/2019 - Rezygnacja z pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2019.10.15

15.10
2019
35/2019 - Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
2019.10.15

15.10
2019
34/2019 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2019.10.15

09.10
2019
33/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2019.10.09

07.10
2019
32/2019 - Zgoda UOKIK na koncentrację - kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem
2019.10.07

30.09
2019
31/2019 - Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Speedmar sp. z o.o. - rejestracja w KRS
2019.09.30

30.09
2019
30/2019 - Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.09.30

05.09
2019
29/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.09.2019 r.
2019.09.05

05.09
2019
28/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2019.09.05

26.08
2019
27/2019 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.
2019.08.26

21.08
2019
26/2019 - Informacja o wynikach kontroli podatkowej
2019.08.21

12.08
2019
25/2019 - Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.08.12

08.08
2019
24/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
2019.08.08

01.08
2019
23/2019 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.
2019.08.01

31.07
2019
22/2019 - Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek
2019.07.31

30.07
2019
21/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 30.07.2019 r.
2019.07.30

30.07
2019
20/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2019.07.30

17.07
2019
19/2019 - Informacja o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2019.07.17

28.06
2019
18/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
2019.06.28

27.06
2019
17/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
2019.06.27

27.06
2019
16/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.06.2019 r.
2019.06.27

27.06
2019
15/2019 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.06.27

27.06
2019
14/2019 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2019.06.27

19.06
2019
13/2019 - Otrzymanie zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki
2019.06.19

18.06
2019
12/2019 - Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.
2019.06.18

13.06
2019
11/2019 - Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki
2019.06.13

13.06
2019
10/2019 - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.06.13

12.06
2019
9/2019 - Otrzymanie pisma od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd
2019.06.12

05.06
2019
8/2019 - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2019.06.05

28.05
2019
7/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
2019.05.28

20.05
2019
6/2019 - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki
2019.05.20

18.04
2019
5/2019 - Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P., PineBridge New Europe II GP L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.
2019.04.18

04.04
2019
4/2019 - Zawieszenie procesu przeglądu opcji strategicznych
2019.04.04

01.03
2019
3/2019 - Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji – uzupełnienie zawiadomienia
2019.03.01

01.03
2019
2/2019 - Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji
2019.03.01

22.01
2019
1/2019 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2019 roku
2019.01.22

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ