IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

30.12
2016
32/2016 - Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.
2016.12.30

15.12
2016
31/2016 - Aktualizacja polityki zabezpieczeń
2016.12.15

01.12
2016
30/2016 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 1.12.2016 r.
2016.12.01

01.12
2016
29/2016 - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
2016.12.01

01.12
2016
28/2016 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia
2016.12.01

18.11
2016
27/2016 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - przekroczenie progu 5%
2016.11.18

14.11
2016
26/2016 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.
2016.11.14

04.11
2016
25/2016 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego
2016.11.04

28.10
2016
24/2016 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.
2016.10.28

24.10
2016
23/2016 - Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek
2016.10.24

21.10
2016
22/2016 - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.
2016.10.21

13.10
2016
21/2016 - Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów
2016.10.13

13.10
2016
20/2016 - Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów
2016.10.13

26.09
2016
19/2016 - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem
2016.09.26

01.07
2016
18/2016 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2016.07.01

21.06
2016
17/2016 - Aktualizacja informacji - umowa znacząca
2016.06.21

01.06
2016
16/2016 - Korekta skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2015 rok
2016.06.01

01.06
2016
15/2016 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r.
2016.06.01

31.05
2016
14/2016 - Głosowanie nad projektem uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015
2016.05.31

31.05
2016
13/2016 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016.05.31

24.05
2016
12/2016 - Zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza propozycji uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 31.05.2016 r.
2016.05.24

12.05
2016
11/2016 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2016.05.12

12.05
2016
10/2016 - Korekta raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 28.04.2016r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał
2016.05.12

04.05
2016
9/2016 - Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2016.05.04

28.04
2016
8/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał
2016.04.28

26.04
2016
7/2016 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016.04.26

15.04
2016
6/2016 - Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia
2016.04.15

15.04
2016
5/2016 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2016.04.15

23.03
2016
4/2016 - Aneks do umowy kredytowej – umowa znacząca
2016.03.23

02.03
2016
3/2016 - Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe Spółki za rok 2015
2016.03.02

17.02
2016
2/2016 - Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2016.02.17

20.01
2016
1/2016 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2016 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2016.01.20

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ