IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

21.12
2015
24/2015 - Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości
2015.12.21

14.10
2015
23/2015 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2015.10.14

14.10
2015
22/2015 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2015.10.14

08.10
2015
21/2015 - umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia
2015.10.08

08.10
2015
20/2015 - umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia
2015.10.08

08.10
2015
19/2015 - Umowa znacząca - zamkniecie opóźnienia
2015.10.08

29.09
2015
18/2015 - Podpisanie umowy z mFaktoring S.A. – umowa znacząca
2015.09.29

02.07
2015
17/2015 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2015.07.02

25.06
2015
16/2015 - Tekst jednolity Statutu spółki Orzeł Biały S.A.
2015.06.25

23.06
2015
15/2015 - Rejestracja zmiany Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
2015.06.23

01.06
2015
14/2015 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 29.05.2015 r.
2015.06.01

29.05
2015
13/2015 - Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.
2015.05.29

29.05
2015
12/2015 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2015.05.29

15.05
2015
11/2015 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
2015.05.15

08.05
2015
10/2015 - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2015.05.08

06.05
2015
9/2015 - Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.
2015.05.06

30.04
2015
8/2015 - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2015.04.30

30.04
2015
7/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowanymi zmianami w Statucie Spółki
2015.04.30

30.04
2015
6/2015 K - Korekta raportu: Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2015.04.30

27.04
2015
6/2015 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2015.04.27

22.04
2015
5/2015 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2015.04.22

16.04
2015
4/2015 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2015.04.16

16.04
2015
3/2015 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2015.04.16

27.03
2015
2/2015 - Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca
2015.03.27

19.01
2015
1/2015 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2015 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2015.01.19

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ