IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

16.12
2014
36/2014 - Umowa znacząca – zawarcie umowy spółki komandytowej w związku z przekształceniem IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
2014.12.16

08.12
2014
35/2014 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2014.12.08

20.10
2014
34/2014 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2014.10.20

09.10
2014
33/2014 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2014.10.09

09.10
2014
32/2014 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2014.10.09

09.10
2014
31/2014 - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2014.10.09

30.09
2014
30/2014 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014.09.30

04.09
2014
29/2014 - Powołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.
2014.09.04

26.08
2014
28/2014 - Polityka dywidendowa Spółki na lata 2014-2016
2014.08.26

26.08
2014
27/2014 - Tekst jednolity Statutu spółki Orzeł Biały S.A.
2014.08.26

26.08
2014
26/2014 - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki
2014.08.26

08.07
2014
25/2014 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - zamknięcie opóźnienia
2014.07.08

04.07
2014
24/2014 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 30.06.2014
2014.07.04

03.07
2014
23/2014 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2014.07.03

30.06
2014
22/2014 - Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.
2014.06.30

30.06
2014
21/2014 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
2014.06.30

30.06
2014
20/2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2014.06.30

17.06
2014
17/2014 K - Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 30.05.2014 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki
2014.06.17

10.06
2014
19/2014 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014.06.10

06.06
2014
18/2014 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014.06.06

30.05
2014
17/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki
2014.05.30

30.05
2014
16/2014 - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2014.05.30

09.05
2014
15/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki
2014.05.09

23.04
2014
14/2014 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014.04.23

23.04
2014
13/2014 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2014.04.23

18.04
2014
12/2014 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014.04.18

21.03
2014
11/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2013
2014.03.21

13.03
2014
10/2014 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014.03.13

06.03
2014
9/2014 - Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym
2014.03.06

06.03
2014
8/2014 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014.03.06

05.03
2014
7/2014 - Zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
2014.03.05

20.01
2014
6/2014 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2014 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2014.01.20

16.01
2014
5/2014 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 15.01.2014
2014.01.16

15.01
2014
4/2014 - Powołanie członków Rady Nadzorczej
2014.01.15

15.01
2014
3/2014 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2014.01.15

09.01
2014
2/2014 - Wykaz informacji przekazywanych przez spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2013
2014.01.09

07.01
2014
1/2014 - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.
2014.01.07

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ