IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

19.12
2012
30/2012 - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2012.12.19

19.12
2012
29/2012/k - Korekta: Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2012.12.19

30.11
2012
29/2012 - Umowa znacząca na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2012.11.30

08.11
2012
28/2012 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Orzeł Biały S.A. za III kwartał 2012 roku
2012.11.08

01.08
2012
27/2012 - Umowa znacząca
2012.08.01

13.07
2012
26/2012 - Przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów
2012.07.13

10.07
2012
25/2012 - Informacja o transakcjach osób mających dostep do informacji poufnych
2012.07.10

02.07
2012
24/2012 - Umowa znacząca
2012.07.02

12.06
2012
23/2012 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.
2012.06.12

02.05
2012
22/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku
2012.05.02

27.04
2012
21/2012 - Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.
2012.04.27

27.04
2012
20/2012 - Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
2012.04.27

27.04
2012
19/2012 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2012.04.27

12.04
2012
18/2012 - Wprowadzenie do obrotu akcji serii E
2012.04.12

11.04
2012
17/2012 - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
2012.04.11

10.04
2012
16/2012 - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E
2012.04.10

03.04
2012
15/2012 - Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów
2012.04.03

30.03
2012
14/2012 - Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E Spółki Orzeł Biały S.A.
2012.03.30

30.03
2012
13/2012 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2012.03.30

30.03
2012
12/2012 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - zamknięcie opóźnienia
2012.03.30

30.03
2012
11/2012 - Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2011.
2012.03.30

30.03
2012
10/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.
2012.03.30

13.03
2012
9/2012 - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2012.03.13

13.03
2012
8/2012 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu oraz usług recyklingowych
2012.03.13

12.03
2012
7/2012 - Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2011
2012.03.12

09.03
2012
6/2012 - Korekta Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2011 rok
2012.03.09

09.03
2012
5/2012/k - Korekta raportu: Propozycja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2011
2012.03.09

07.03
2012
5/2012 - Propozycja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2011
2012.03.07

02.03
2012
4/2012 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2012.03.02

26.01
2012
3/2012 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2012 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2012.01.26

12.01
2012
2/2012 - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2012.01.12

02.01
2012
1/2012 - Podwyższenie kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A.- rejestracja w KRS
2012.01.02

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ