IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

20.12
2011
35/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu
2011.12.20

20.12
2011
34/2011 - Rejestracja umorzenia akcji własnych w KDPW S.A.
2011.12.20

30.11
2011
33/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2011.11.30

07.11
2011
32/2011 - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E
2011.11.07

18.10
2011
31/2011 - Obniżenie kapitału zakładowego - rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.
2011.10.18

12.10
2011
30/2011 - Przesunięcie środków pozyskanych z emisji akcji serii B
2011.10.12

30.09
2011
29/2011 - Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących
2011.09.30

12.09
2011
28/2011 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2011.09.12

12.09
2011
27/2011 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2011.09.12

02.09
2011
26/2011 - Podpisanie umowy o dofinansowanie
2011.09.02

23.08
2011
25/2011 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2011.08.23

23.08
2011
24/2011 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2011.08.23

17.08
2011
23/2011 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2011.08.17

02.08
2011
22/2011 - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2011 roku.
2011.08.02

07.07
2011
21/2011 - Zawarcie umowy znaczącej
2011.07.07

22.06
2011
20/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 17 czerwca 2011 roku.
2011.06.22

17.06
2011
19/2011 - Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji własnych
2011.06.17

17.06
2011
18/2011 - Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. o wypłacie dywidendy
2011.06.17

17.06
2011
17/2011 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
2011.06.17

17.06
2011
16/2011 - Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Bały S.A.
2011.06.17

17.06
2011
15/2011 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2011.06.17

10.06
2011
14/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2011.06.10

20.05
2011
13/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.
2011.05.20

20.05
2011
13/2011/k - Korekta raportu bieżącego nr 13/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.
2011.05.20

11.05
2011
12/2011 - Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku
2011.05.11

13.04
2011
11/2011 - Ogłoszenie wyroku Sądu w sprawie koncentracji Orzeł Biały/Baterpol
2011.04.13

06.04
2011
10/2011 - Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2010.
2011.04.06

31.03
2011
9/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2011.03.31

31.03
2011
8/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu
2011.03.31

04.03
2011
7/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2011.03.04

03.03
2011
6/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2011.03.03

31.01
2011
5/2011 - Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2011r. wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2011.01.31

27.01
2011
4/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2011.01.27

27.01
2011
3/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2011.01.27

19.01
2011
2/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2011.01.19

13.01
2011
1/2011 - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu
2011.01.13

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ