IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

28.12
2010
67/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2010.12.28

29.10
2010
66/2010 - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
2010.10.29

20.10
2010
65/2010 - Dotacja na planowane nowe inwestycje Spółki Orzeł Biały S.A.
2010.10.20

20.09
2010
64/2010 - Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących
2010.09.20

25.08
2010
63/2010 - Ponowne przekazanie sprawozdania półrocznego.
2010.08.25

17.08
2010
62/2010 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2010.08.17

03.08
2010
61/2010 - Tekst jednolity Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
2010.08.03

02.08
2010
60/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.08.02

27.07
2010
59/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.27

26.07
2010
58/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.26

23.07
2010
57/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.23

22.07
2010
56/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.22

21.07
2010
55/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.21

20.07
2010
54/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.20

16.07
2010
53/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.16

15.07
2010
52/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.15

14.07
2010
51/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.14

13.07
2010
50/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.07.13

12.07
2010
49/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.12

09.07
2010
48/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.09

08.07
2010
47/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.08

06.07
2010
46/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.06

05.07
2010
45/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.05

05.07
2010
44/2010 - Rejestracja zmian w statucie Spółki Orzeł Biały S.A.
2010.07.05

01.07
2010
43/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.07.01

30.06
2010
42/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.30

29.06
2010
41/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.29

28.06
2010
40/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.28

24.06
2010
39/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.06.24

24.06
2010
38/2010/k - Korekta raportu bieżącego nr 38/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.24

24.06
2010
37/2010/k - Korekta raportu bieżącego nr 37/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.24

23.06
2010
38/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.23

22.06
2010
37/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.22

11.06
2010
36/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu.
2010.06.11

11.06
2010
35/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.06.11

10.06
2010
34/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.10

09.06
2010
33/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.09

08.06
2010
32/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.06.08

07.06
2010
31/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.07

03.06
2010
30/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.03

02.06
2010
29/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.06.02

01.06
2010
28/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.06.01

31.05
2010
27/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.31

28.05
2010
26/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.28

27.05
2010
25/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.27

26.05
2010
24/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA
2010.05.26

24.05
2010
23/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.24

21.05
2010
22/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.21

20.05
2010
21/2010 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010r.
2010.05.20

20.05
2010
20/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA.
2010.05.20

19.05
2010
19/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.19

18.05
2010
18/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA.
2010.05.18

17.05
2010
17/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.17

14.05
2010
16/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA.
2010.05.14

13.05
2010
15/2010 - Treść powziętych Uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010r.
2010.05.13

13.05
2010
14/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.13

12.05
2010
13/2010 - Skup akcji własnych w celu umorzenia
2010.05.12

28.04
2010
12/2010 - Szczegółowe warunki programu odkupu akcji własnych Spółki
2010.04.28

16.04
2010
11/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2010.04.16

16.04
2010
10/2010 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.
2010.04.16

15.04
2010
9/2010 - Wykaz Informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2009.
2010.04.15

14.04
2010
8/2010 - Wybór biegłego rewidenta
2010.04.14

27.03
2010
7/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2010.03.27

15.03
2010
6/2010 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2010.03.15

05.03
2010
5/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu
2010.03.05

28.01
2010
4/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2010.01.28

28.01
2010
3/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2010.01.28

20.01
2010
2/2010 - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu
2010.01.20

20.01
2010
1/2010 - Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2010 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
2010.01.20

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ