IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

29.12
2009
47/2009 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2009.12.29

15.12
2009
46/2009 - Objęcie warrantów serii A przez osoby uprawnione
2009.12.15

04.12
2009
45/2009 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A
2009.12.04

25.11
2009
44/2009 - Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca ustania stanu nieprzestrzegania zasady III.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2009.11.25

25.11
2009
43/2009 - Wezwanie do objęcia warrantów w ramach programu motywacyjnego za rok 2008
2009.11.25

02.11
2009
42/2009 - Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów
2009.11.02

02.11
2009
41/2009 - Ustanowienie hipotek na aktywach znaczących
2009.11.02

02.11
2009
40/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009 roku.
2009.11.02

27.10
2009
39/2009 - Treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009r.
2009.10.27

27.10
2009
38/2009 - Zakończenie likwidacji spółki zależnej
2009.10.27

27.10
2009
37/2009 - Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca incydentalnego nie zastosowania zasady III pkt.1 ppkt. 3 określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
2009.10.27

15.10
2009
36/2009 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walengo Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 27.10.2009r. zgłoszone przez akcjonariusza
2009.10.15

05.10
2009
35/2009 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2009.10.05

01.10
2009
34/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.
2009.10.01

28.09
2009
33/2009 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2009.09.28

15.09
2009
32/2009 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.09.15

11.09
2009
31/2009 - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących
2009.09.11

31.08
2009
30/2009 - Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących
2009.08.31

15.07
2009
29/2009 - Wygaśnięcie aneksu nr 1 do umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Baterpol sp. z o.o. - aktualizacja informacji.
2009.07.15

23.06
2009
28/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 22.06.2009 r.
2009.06.23

22.06
2009
27/2009 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2009.06.22

08.06
2009
26/2009 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 22.06.2009r
2009.06.08

19.05
2009
25/2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.05.19

06.05
2009
24/2009 - Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2008.
2009.05.06

28.04
2009
23/2009 - Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia udziałów w spółce Baterpol sp. z o.o.
2009.04.28

17.04
2009
22/2009 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2009.04.17

14.04
2009
21/2009 - Przesunięcie środków pozyskanych z emisji między celami emisji akcji serii B
2009.04.14

07.04
2009
20/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 31.03.2009 roku.
2009.04.07

01.04
2009
19/2009 - Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca nie stosowania zasady III.7 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
2009.04.01

31.03
2009
18/2009 - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.03.31

31.03
2009
17/2009 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.03.31

27.03
2009
16/2009 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2009.03.27

17.03
2009
15/2009 - Projekty uchwał na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.03.17

16.03
2009
14/2009 - Terminy publikacji raportów okresowych spółki Orzeł Biały S.A. w 2009r.
2009.03.16

12.03
2009
13/2009 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A
2009.03.12

06.03
2009
12/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 27 lutego 2009 roku.
2009.03.06

05.03
2009
11/2009 - Umowa Przedwstępna - brak zgody na koncentrację z Baterpol sp. z o.o.
2009.03.05

27.02
2009
10/2009 - Zmiany Statutu Spółki
2009.02.27

27.02
2009
09/2009 - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.02.27

26.02
2009
8/2009 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2009.02.26

25.02
2009
7/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.02.25

13.02
2009
6/2009 - Projekty uchwał na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A.
2009.02.13

05.02
2009
5/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2009.02.05

30.01
2009
4/2009 - Terminy przekazywania przez Spółkę ORZEŁ BIAŁY S.A. raportów okresowych w 2009 roku.
2009.01.30

29.01
2009
3/2009 - Umowy i kontrakty na łączną wartość - zamknięcie opóźnienia.
2009.01.29

23.01
2009
2/2009 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia
2009.01.23

06.01
2009
1/2009 - Podpisanie umowy przedwstępnej nabycia udziałów w spółce Baterpol sp. z o.o.
2009.01.06

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ