IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

27.12
2007
22/2007 - Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2007.12.27

28.11
2007
21/2007 - Podjęcie uchwały o otwarciu postępowania likwidacyjnego wobec Spółki
2007.11.28

27.11
2007
20/2007 - Wybór biegłego rewidenta
2007.11.27

23.11
2007
19/2007 - Eliminacja ryzyka związanego z ewentualnym postępowaniem sądowym o naruszenie prawa własności przemysłowej - Podpisanie Umów dotyczących przeniesienia praw własności patentów.
2007.11.23

22.11
2007
18/2007 - Realizacja celów emisji - Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej
2007.11.22

22.11
2007
17/2007 - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji serii B ORZEŁ BIAŁY S.A.
2007.11.22

20.11
2007
15/2007 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2007.11.20

20.11
2007
16/2007 - Rejestracja przez sąd Park Przemysłowy Sp. z o.o.
2007.11.20

14.11
2007
- Raport Kwartalny za III kwartał 2007 roku
2007.11.14

14.11
2007
14/2007 - Nowa prognoza wyników na rok 2007
2007.11.14

13.11
2007
13/2007 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego ORZEŁ BIAŁY S.A.
2007.11.13

13.11
2007
12/2007 - Realizacja celów emisji
2007.11.13

31.10
2007
11/2007 - Termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2007 roku
2007.10.31

31.10
2007
10/2007 - Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2007.10.31

21.10
2007
9/2007 - Zakończenie subskrypcji akcji serii B
2007.10.21

19.10
2007
8/2007 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B ORZEŁ BIAŁY S.A.
2007.10.19

18.10
2007
6/2007 - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji ORZEŁ BIAŁY S.A.
2007.10.18

18.10
2007
7/2007 - Dopuszczenie do obrotu PDA oraz akcji Orzeł Biały S.A.
2007.10.18

16.10
2007
5/2007 - Złożenie wniosków o dopuszczenie papierów wartościowych ORZEŁ BIAŁY S.A. do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2007.10.16

15.10
2007
4/2007 - Wybrane informacje na temat przydziału akcji serii B Orzeł Biały S.A.
2007.10.15

03.10
2007
3/2007 - Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii B
2007.10.03

03.10
2007
2/2007 - Oświadczenie Zarządu
2007.10.03

03.10
2007
1/2007 - Przystąpienie do systemu ESPI
2007.10.03

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ