IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów

Większościowym akcjonariuszem Orzeł Biały S.A., posiadającym ponad 60% akcji Spółki, jest NEF Battery Holdings S.a r.l. członek grupy PineBridge New Europe Partners II L.P. NEP II jest funduszem private equity inwestującym w spółki mające siedzibę lub działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ