IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów

ZAP Sznajder Batterien S.A. posiada bezpośrednio 2.261.068 akcji Spółki, reprezentujących 13,58% kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio, przez NEF Battery Holdings S.a.r.l, 10.082.388 akcji Spółki, reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów posiadanych bezpośrednio i pośrednio wynosi 12.343.456 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiących 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ