IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

16.01
2020
1/2020 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. przesyła w załączeniu informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.   Podstawa prawna: RMF GPW § 80 ust. 1

27.12
2019
55/2019 - Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2019 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19.12.2019 r., na mocy którego...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

07.11
2019
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

25.09
2019
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

20/04
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

25/05
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku

28/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie