IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

12.05
2022
13/2022 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 15.06.2022 r. o godz.11:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz...

12.05
2022
12/2022 - Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12.05.2022 r. Uchwałą nr 962/XI/2022 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok, o której to...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

19.05
2022
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022r.

12.04
2022
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2021 rok

Lista raportów

Raporty EBI

02.08
2021
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1....

Lista raportów

Kalendarium

22/09
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

22/11
Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie