IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

23.06
2021
14/2021 - Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza będącego osobą fizyczną zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09.06.2021 r. jak i tożsamych zapytań...

10.06
2021
13/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

27.05
2021
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021r.

22.04
2021
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2020 rok

Lista raportów

Raporty EBI

10.06
2021
Informacja o incydentalnym naruszeniu zasady IV.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek...

Lista raportów

Kalendarium

22/09
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

22/11
Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie