IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

20.11
2020
23/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku i wyznaczył nowy...

15.09
2020
22/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku i...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

27.11
2020
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

30.09
2020
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie