IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

18.03
2020
12/2020 - Informacja o potencjalnym wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12.03.2020 r. w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w...

24.02
2020
11/2020 - Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Sławomira Czeszaka do Zarządu Spółki na okres bieżącej kadencji i powierzyła...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

07.11
2019
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

25.09
2019
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

20/04
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

25/05
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku

28/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie