IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

13.06
2019
11/2019 - Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13.06.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały na mocy których: 1) powołała Pana Michała Janosza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem...

13.06
2019
10/2019 - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku ze zwołanym w dniu 28.05.2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na dzień 27.06.2019 r. („ZWZ”) oraz zgłoszonym w dniu 05.06.2019 r. żądaniem...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

09.05
2019
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

09.04
2019
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2018 rok

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

10/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11
Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie