IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

31.03
2021
6/2021 - Wstępne szacunkowe wyniki

Zarząd Spółki "Orzeł Biały" S.A. ("Emitent", "Spółka"), przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, za 2020 rok [w mln zł]:   Orzeł Biały S.A.: Przychody z...

17.03
2021
5/2021 - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: "Spółka", "Emitent", "Pożyczkodawca") informuje, iż w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Jenox Akumulatory sp. z o.o.,...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

27.11
2020
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

30.09
2020
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

22/04
Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

21/05
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

22/09
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie