IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

15.09
2020
22/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku i...

24.07
2020
21/2020 - Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 19.02.2020 r., 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. oraz 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. informuje, że na skutek złożonego przez...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

16.07
2020
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

20.04
2020
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2019 rok

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

30/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.

23/11
Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie