Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2018 ROKU09.04
2019

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w 2018 r. przychody na poziomie 664,8 mln. zł

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 29,7 mln. zł co daje rentowność na poziomie 4,5 %
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 14,6 mln. zł
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 70,3 tys. ton i  kształtował się na stabilnym poziomie . 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.01.02
2019

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2019-2020

WYNIKI GRUPY ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU08.11
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY konsekwentnie kontynuuje wzrostowy trend wyników finansowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po 9 miesiącach 2018 roku Grupa wypracowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 28,4 mln zł, (wzrost o 8,3% r/r.), na co miała wpływ korzystna kosztowo struktura zużytych do produkcji surowców. III kwartał 2018 roku Grupa zakończyła z wynikiem EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) na poziomie 7,9 mln zł.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 5,6 mln zł bez uwzględnienia wpływu rozliczenia odzyskania kontroli w jednostkach zależnych o kwotę (-1,2 mln zł) oraz z uwzględnieniem wyłączenia odpisu na należności w wysokości 1,7 mln zł. Narastająco za 9 m-cy 2018 r. odnotowano wzrost o 13,9% r/r.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały w III kwartale 2018 r. wyniósł 2,9 mln zł. Jednocześnie, w ujęciu  narastającym za 9 m-cy ukształtował się na poziomie 15,3 mln zł i był wyższy o 17,7% r/r.
 • Wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w III kwartale 2018 r. wyniósł 15,5 tys. ton. Z kolei, narastająco za 9 miesięcy wyniósł 50,0 tys. ton. 

GRUPA ORZEŁ BIAŁY WYPRACOWAŁA WYSOKIE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU10.09
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I półrocze 2018 roku z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 20,8 mln. zł, co stanowi wzrost o 40,5% r/r., głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużytych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 16,2 mln. zł i był wyższy o 62% r/r  
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 12,4 mln. zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I półroczu 2018 r. wyniósł 34,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 2,1% r/r.

DOBRE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU17.05
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I kwartał 2018 roku, z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 8,4 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużywanych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 6,1 mln zł i był 4-krotnie wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 5,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 0,8 mln zł.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,6 tys. ton. 

Spółka Orzeł Biały S.A. laureatem Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości26.04
2018

W dniu 26 kwietnia 2018r., w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” w trakcie, której zostały wręczone dyplomy i świadectwa Czystszej Produkcji.

Wzrost wyników Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2017 roku. 10.04
2018

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w  2017 r. przychody na poziomie 677,1 mln zł wobec 537,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2017 r. wyniosła 33,9 mln zł. i była wyższa o 21,3% w porównaniu do ubiegłego.
 • Wynik netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 15,9 mln zł., co stanowi wzrost w porównaniu do 2016 roku o 238,3%.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w 2017 r. wyniósł 70,3 tys. ton (+7,1% r/r). 

Wizyta GIOŚ w Spółce Orzeł Biały S.A.16.03
2018

9 marca 2017r. w Spółce Orzeł Biały S.A. gościł Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, na czele z Panem Tadeuszem Sadowskim, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Wizytacja związana była z wydaniem pozwolenia na przywóz odpadów z zagranicy, a jej celem był przegląd instalacji przeznaczonych do recyklingu akumulatorów ołowiowych. 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. wraz z projektami uchwał. 20.12
2017

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A., które odbędzie się w dniu  25.01.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich. W załączeniu Spółka przekazuje również projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 18.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

ZAPYTANIA OFERTOWE22.11
2017

Orzeł Biały S.A. zaprasza do zapoznania i złożenia oferty na ogrzewacze wody, paletopojemniki oraz węglan potasu.

Strona 2/10
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ