Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W I KWARTALE 2019 ROKU

W I kwartale 2019 roku, odnotowaliśmy znaczny wzrost wolumenu skupu surowca w postaci złomu akumulatorowego oraz wzrost wolumenu sprzedanego ołowiu, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomimo wzrostów Grupa osiągnęła niższe wyniki w porównaniu do I kwartału 2018 roku, głownie za sprawą cyklicznego spadku notowań ołowiu na giełdzie w Londynie (LME) o 10 % liczonych w PLN, co spowodowało obniżenie marży brutto na sprzedaży. Dodatkowo na wyniki miał wpływ wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu i wzrost kosztów gospodarki odpadami, co łącznie wpłynęło na  wzrost kosztów przerobu o 1,2 mln. zł. w porównaniu do I kwartału 2018 r. Rosnące koszty działalności, w perspektywie długoterminowej mogą mieć wpływ na naszą konkurencyjność na rynku europejskim.

 

„Stabilny rozwój, wydajność i efektywność naszego zakładu jak i wieloletnia współpraca ze strategicznymi kontrahentami pozwala nam osiągać pozytywne wyniki, pomimo, iż czynniki makroekonomiczne na które nie mamy wpływu generują wyższe koszty naszej działalności. Ważne jest to, że po stronie zakupu surowca, jak i sprzedaży naszych produktów od początku roku obserwujemy pozytywny stabilny trend w postaci wzrostu wolumenów.” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A. 

 

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży udziałów NEF Battery Holdings S.a.r.l. W przypadku skutecznego wykonania umowy, nastąpi pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

 

Aktualnie trwa postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oczekujemy na rozstrzygnięcie, które będzie miało wpływ na nasze dalsze decyzje w zakresie prowadzonego przez Spółkę procesu przeglądu opcji strategicznych. - powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

 

Wolumen sprzedaży ołowiu rafinowanego Orła Białego (w tys. ton)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ