44%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2017 r.

82,5%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2017 r.

70,3

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2017 r.

01/02

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w...

08/11

WYNIKI GRUPY ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

GRUPA ORZEŁ BIAŁY konsekwentnie kontynuuje wzrostowy trend wyników finansowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po 9 miesiącach 2018 roku Grupa wypracowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 28,4 mln zł, (wzrost o 8,3% r/r.), na co...

Kalendarium

10/09

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Badania i rozwój

Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie