44%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2017 r.

82,5%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2017 r.

70,3

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2017 r.

10/09

GRUPA ORZEŁ BIAŁY WYPRACOWAŁA WYSOKIE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I półrocze 2018 roku z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 20,8 mln. zł, co stanowi w zrost o 40,5% r/r. , głównie za sprawą...

17/05

DOBRE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I kwartał 2018 roku, z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 8,4 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego okresu roku...

Kalendarium

10/09

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.

08/11

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Badania i rozwój

Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie