46%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2019 r.

80,5%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2019 r.

69,2

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2019 r.

17/12

Wynik Wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.12.2019 r. przez pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP, Wzywający tj. ZAP Sznajder Batterien S.A. kupił w Wezwaniu 206.184 akcji Orła Białego.

18/11

Informacja dla dostawców/odbiorców odpadów w zakresie zmian w BDO

Spółka Orzeł Biały informuje, że na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, od dnia  1.01.2020 r.  wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać...

Kalendarium

22/09

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

22/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku

Badania i rozwój

Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2020 rok

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie