39%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2014 r.

76,6%

Całego akumulatora jest odzyskiwane przez Spółkę w procesie recyklingu

60 tys. ton

Wolumen sprzedanego ołowiu
i stopów ołowiu w 2014 r.

05/04

STABILNY ROZWÓJ PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2016 ROKU

Grupa Orzeł Biały w roku 2016 zwiększyła swoją rentowność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, z 2,8% do 5,2% r/r, głównie za sprawą zwiększenia efektywności prowadzonych procesów produkcyjnych, korzystnej kosztowo...

08/03

Wydłużenie terminu składania zapisów w Wezwaniu

W dniu 08.03.2017 roku Wzywający Komunikatem, dotyczącym zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2017 roku (" Wezwanie ") przez NEF...

Kalendarium

19/09

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

15/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie