Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2010 roku:

1.NEF Battery Holdings S.a.r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10.082.388, co uprawniało do 90,94 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 60,58 % w ogólnej liczbie głosów.

2.ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1 004 347, co uprawniało do 9,06 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 6,04 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top