Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2010r. otrzymał od IPOPEMA Securities S.A. (dalej, „IPOPEMA”) raport dzienny informujący, że w dniu 19.05.2010r IPOPEMA Securities S.A., wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 4000 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 19.05.2010r. akcji wynosi 1720 złotych.

Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 19.05.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 17,10 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 68 390 zł
Nabyte akcje dają prawo do 4000 (0,02%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba Akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia „Programu Odkupu” wynosi 23358.
Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 407 870, 42 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 19.05.2010r. nabył od IPOPEMA 7000 akcji własnych po cenie jednostkowej 17,16 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 23358
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 407 825,86 zł. Nabyte akcje stanowią 0,14% kapitału zakładowego i dają 23358 (0,14%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top