Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 25.05.2010r IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 4500 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 25.05.2010r. akcji wynosi 1 935 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 25.05.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 16,93 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 76 205 zł
Nabyte akcje dają prawo do 4500 (0,03%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 33796. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 585 380,72 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 25.05.2010r. nabył od IPOPEMA 10438 akcji własnych po cenie jednostkowej 17,01 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 33796 sztuk.
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 585 376,24 zł. Nabyte akcje stanowią 0,20% kapitału zakładowego i dają 33796 (0,20%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top