Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o tym, iż w dniu 12.07.2010r. IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 290 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 12.07.2010r. akcji wynosi 124,70 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 12.07.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 17,46 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 5 062,50 zł.
Nabyte akcje dają prawo do 290 (0,002%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 73 764. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 257 207,84 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 12.07.2010r. nabył od IPOPEMA 7 773 akcje własne po cenie jednostkowej 16,64 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu. Odkupu wynosi 73 764 sztuki.
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 257 200,16 zł. Nabyte akcje stanowią 0,44% kapitału zakładowego i dają 73 764 (0,44%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top