Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o tym, iż w dniu 28.05.2010r IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 2000 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 28.05.2010r. akcji wynosi 860 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 28.05.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 16,90 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 33 800zł
Nabyte akcje dają prawo do 2000 (0,01%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 42 426. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 731 084,72 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 33796 akcji własnych, stanowiących 0,20% kapitału zakładowego i dających 33796 (0,20%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna wartość akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 585 376,24 zł.
Spółka opublikuje w odrębnym komunikacie informacje, dotyczące odkupienia kolejnych akcji od IPOPEMA zgodnie z Umową.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top