Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o tym, iż w dniu 2.07.2010r. IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 200 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 2.07.2010r. akcji wynosi 86,00 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 2.07.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 16,70 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 3 340,00 zł
Nabyte akcje dają prawo do 200 (0,001%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 70 903. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 209 320,84 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 65 991 akcji własnych, stanowiących 0,40% kapitału zakładowego i dających 65 991 (0,40%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna wartość akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 127 857,44 zł.
Spółka opublikuje w odrębnym komunikacie informacje, dotyczące odkupienia kolejnych akcji od IPOPEMA zgodnie z Umową.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top