Rejestracja zmian w statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10.06.2010r zarejestrował zmiany w Statucie Spółki uchwalone w dniu 13.05.2010r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. Zarejestrowane zmiany, dotyczące artykułu 5 Statutu Spółki znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Scroll to Top