Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30.09.2019 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25.09.2019 r., na mocy którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. uchwałami nr 3, 4 oraz 5 w dniu 30.07.2019 roku. Ww. Uchwały Emitent przekazał w załączeniu do raportu bieżącego nr 20/2019 w dniu 30.07.2019 r.

Treść zarejestrowanych w KRS zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1)

Scroll to Top