Ogłoszenie wyroku Sądu w sprawie koncentracji Orzeł Biały/Baterpol

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
29/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym miało miejsce ogłoszenie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”) w sprawie koncentracji Orzeł Biały/Baterpol.
Spółka powzięła informację od Pełnomocnika ustanowionego w sprawie, iż SOKiK oddalił odwołanie złożone przez Orzeł Biały S.A. od negatywnej decyzji Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu sentencji wyroku SOKiK przychylił się do argumentacji zawartej w decyzji Prezesa UOKiK.
Spółka Orzeł Biały S.A rozważa możliwość złożenia apelacji od wyroku.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna

Scroll to Top