Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2013

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że koryguje skonsolidowany raport roczny za rok 2013 opublikowany w dniu 20.03.2014 roku, w związku z błędem formalnym – brakiem części załączników do raportu rocznego. Zarząd dnia 21.03.2014 roku opublikuje pełną treść skorygowanego skonsolidowanego raportu rocznego.

Podstawa prawna:
RMF par. 6 ust. 4

Scroll to Top