Korekta raportu 33/2016 – Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO – przekroczenie progu 5%

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. ponownie przesyła raport bieżący o temacie: „Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO – przekroczenie progu 5%,
w związku z błędem w numeracji raportu bieżącego – wysłano raport pod numerem 33/2016, a powinno być 1/2017.
Poniżej ponownie treść raportu która nie uległa zmianie:

„Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu samodzielnie przez Fundusz QUERCUS Parasolowy SFIO progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na podstawie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.”

godz. 17.27

Scroll to Top