Informacja o transakcjach osób mających dostep do informacji poufnych

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.07.2012r. otrzymał zawiadomienia od członków Zarządu: Pana Zbigniewa Rybakiewicza, Pana Tomasza Lewickiego i Pana Józefa Wolarka o sprzedaży w dniu 6.07.2012r. posiadanych przez nich pakietów akcji Emitenta. Transakcje zbycia obejmowały wszystkie posiadane przez ww. członków Zarządu akcje, tj.: Pan Zbigniew Rybakiewicz sprzedał 18900 sztuk po cenie 25,00 zł/szt., Pan Tomasz Lewicki 18900 szt. po cenie 25,00 zł/szt. i Pan Józef Wolarek 18900 szt. po cenie 25,00 zł/szt.
Transakcje sprzedaży zostały dokonane w trybie zwykłym sesyjnym na GPW przez biuro maklerskie prowadzące tzw. „ślepy portfel” dla każdego z członków Zarządu Emitenta.
Akcje były objęte przez członków Zarządu Emitenta po cenie nominalnej tj. 0,43 zł/szt. w ramach realizacji prywatnej emisji akcji serii E, o czym Spółka informowała raportem nr 32/2011 z dnia 7.11.2011r.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Scroll to Top