WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Na osiągnięte przychody w okresie sprawozdawczym, istotny wpływ miał spadek o 13% ceny ołowiu na LME wyrażonej w PLN, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Trend spadkowy cen ołowiu utrzymuje się od początku bieżącego roku. Dodatkowo na osiągnięte przychody miał wpływ zaplanowany na dany rok niższy wolumen sprzedaży towarów i materiałów, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co przełożyło się na spadek przychodów o 1,9 mln. zł.

W I półroczu 2019 roku na wynik z działalności operacyjnej miała wpływ niższa o 9 mln. zł marża brutto ze sprzedaży, co spowodowane było istotnym spadkiem cen ołowiu r/r, który nie w pełni został skompensowany cenami zakupionych surowców oraz zastosowaniem korzystniejszej kosztowo struktury wsadów do produkcji.

Pierwsze półrocze bieżącego roku zakończyliśmy pozytywnym wynikiem w trudnym otoczeniu rynkowym. Dzięki wdrożonym standardom, wydajności i efektywności naszego Zakładu oraz wiodącej pozycji rynkowej i marce, jesteśmy przygotowani na wyzwania związane z wahaniami w koniunkturze rynkowej. powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Ponadto, w ostatnich miesiącach, zgodnie z przyjętą strategią, kontynuowaliśmy działania, w zakresie upraszczania struktury Grupy Kapitałowej, poprzez rozpoczęcie procesu połączenia spółki zależnej Speedmar z Orzeł Biały.

W okresie sprawozdawczym, w związku z trwającym postępowaniem przed UOKIK, Spółka otrzymała informację o przedłużeniu terminu podpisania umowy Przyrzeczonej do dnia 31 grudnia br. W przypadku skutecznego wykonania umowy, nastąpi pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez ZAP Sznajder Batterien

„Rezultat trwającego postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie miał wpływ na dalsze decyzje strategiczne, w zakresie rozwoju Spółki. Jednak, niezależnie od wyniku postępowania, będziemy kontynuowali swoje działania biznesowe w trosce o środowisko i przy zachowaniu najwyższych standardów, jakości.” powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Wolumen sprzedaży ołowiu rafinowanego Orła Białego (w tys. ton)

Źródło: Orzeł Biały

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały


Scroll to Top