Wizyta GIOŚ w Spółce Orzeł Biały S.A.

9 marca 2017r. w Spółce Orzeł Biały S.A. gościł Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, na czele z Panem Tadeuszem Sadowskim, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Wizytacja związana była z wydaniem pozwolenia na przywóz odpadów z zagranicy, a jej celem był przegląd instalacji przeznaczonych do recyklingu akumulatorów ołowiowych. 

 

Zezwolenie na międzynarodowe przemieszczanie odpadów wiąże się z obostrzeniami, które określone są zarówno w polskim prawie, jak również w przepisach UE. W Polsce nadzór nad przemieszczaniem odpadów sprawuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, do którego obowiązków należy zajmowanie się kwestiami związanymi z wywozem, przywozem oraz tranzytem odpadów. Decyzje GIOŚ uzależnione są od pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska przez przedsiębiorstwa. Opinie te opierają się na ustaleniach z regularnie przeprowadzanych kontroli instalacji. 

 

Spółka Orzeł Biały S.A. złożyła wniosek do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia wstępnego. Jednym z elementów procedury był przegląd instalacji do recyklingu akumulatorów na terenie zakładu przez przedstawicieli GIOŚ oraz WIOŚ.

 

Podczas wizytacji, Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przedstawił strategię rozwoju firmy, która uwzględnia działania związane z ochroną środowiska, m.in. wdrażanie i rozwijanie przedsięwzięć, mających na celu pełen odzysk i zagospodarowanie materiałów powstających w procesie recyklingu, jak również obniżenie ilości wytwarzanych odpadów, możliwości ich powtórnego zagospodarowania oraz przetworzenia odpadów innych przedsiębiorstw, w szczególności tych, które zawierają związki ołowiu. Zarząd Spółki przedstawił również plany i działania, które są realizowane w ramach projektu „Rok Ekologii”. 

 

Podczas spotkania, Główny Inspektor Ochrony Środowisk, Pan Marek Haliniak, podkreślił znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w obszarze gospodarowania odpadami, także w aspekcie przewozu odpadów z zagranicy. Jednym z istotnych elementów GOZ jest pozyskiwanie dobrej jakości surowców wtórnych, które będą zastosowane w procesach produkcyjnych w krajowych instalacjach. 

 

Zapraszamy także do odwiedzenia strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/472-wizyta-gios-w-zakladzie-orzel-bialy-s-a-w-piekarach-slaskich

Scroll to Top