Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar Sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Scroll to Top