Orzeł Biały zwiększa przychody i zyski

Zysk netto Orła Białego wyniósł w trzecim kwartale bieżącego roku 12 mln zł i był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 134 proc. Spółka zanotowała w tym okresie przychody na poziomie 89,5 mln zł, co oznacza wzrost o 87 proc. w ujęciu rok do roku. Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku Orzeł Biały zarobił na czysto 30,6 mln zł, podczas gdy w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2009 roku zysk netto (po wyeliminowaniu zdarzeń o charakterze
jednorazowym) wyniósł 8,8 mln zł.

Scroll to Top