Orzeł Biały przekracza prognozy

Grupa Kapitałowa Orzeł Biały S.A. zakończyła rok 2007 z bardzo dobrymi wynikami, przekraczając podwyższone w listopadzie prognozy. Przychody ze sprzedaży po czterech kwartałach wyniosły 284,9 mln zł, wobec 124,9 mln zł w roku 2006. Oznacza to ponad 128-procentowy wzrost. Zysk netto za 12 miesięcy 2007 roku wyniósł blisko 39,3 mln zł.

Scroll to Top