Orzeł Biały poprawia wyniki za I kwartał 2012r.

Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I kwartale 2011 r. 94,4 mln zł przychodów. To o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Zysk netto w I kwartale tego roku wyniósł 5,8 mln zł, czyli 8,7% więcej niż rok wcześniej. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu w I kwartale 2012 r. wyniósł 13 tys. ton czyli ponad 10,8% więcej niż w tym samym okresie 2011 r.

Scroll to Top