KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Orła Białego S.A

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś w całości Prospekt Emisyjny, na który składa się dokument ofertowy i dokument podsumowujący wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym dnia 13 sierpnia 2007 r., w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest Dom maklerski IDM).

Scroll to Top