IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Kalendarium

Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok20.04
2023

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku18.05
2023

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku14.09
2023

Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku16.11
2023

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ