IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25.01.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3, na mocy której powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana John Leone na trwającą X kadencję.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołany Członek Rady nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej X kadencji, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ