IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do II.Z.11. DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25.05.2018 r. zaakceptowała wszystkie przedłożone wnioski Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem wniosku tj. uchwały nr 31/2018 z dnia 10.05.2018 roku, w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia propozycji podziału zysku za rok 2017 o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2018 w dniu 25.05.2018r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ