IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję

 

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23.05.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16, na mocy której określono, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie działać w składzie pięcioosobowym. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o numerach od 17 do 21, na mocy których, z dniem 23.05.2017 r. powołało Członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Leszka Waliszewskiego, Pana Pierra Mellingera, Pana Geza Szephalmi, Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka oraz Pana Michała Hulbója na nową X kadencję.

Pan Leszek Waliszewski, Pan Pierre Mellinger, Pan Geza Szephalmi i Pan Tomasz Jakub Wojtaszek pełnili dotychczas funkcję Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. IX kadencji. Pan Michał Hulbój to nowo powołany Członek Rady.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani na nową X kadencję Członkowie Rady nie prowadzą żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej X kadencji , Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ