IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty EBI


Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

2016.01.14

 

Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 

Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w Spółce nie będzie stosowana następująca zasada, określona w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”:

I.              Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.

 

Zasady

Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na nie niej, w czytelniej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanie w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Uzasadnienie: Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognozy finansowej.

 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia

Uzasadnienie: Spółka odstąpiła od stosowania powyższej zasady ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem oraz ryzyko wystąpienia problemów technicznych i wpływu ich na ważność zgromadzeń. W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwość stosowania ww zasady w przyszłości.

 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie: Spółka odstąpiła od stosowania powyższej zasady ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem oraz ryzyko wystąpienia problemów technicznych i wpływu ich na ważność zgromadzeń. W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwość stosowania ww zasady w przyszłości.

 

 

 

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ