IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki

2019.06.13

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13.06.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały na mocy których:

1) powołała Pana Michała Janosza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 14.06.2019 r., na okres bieżącej kadencji,
2) powołała Pana Mikołaja Wierzbickiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 14.06.2019 r., na okres bieżącej kadencji.

Nowo powołani Członkowie Zarządu o których mowa wyżej, nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, a tym samym nie wykonują żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członkowie ich organów.

Nowo powołani Członkowie Zarządu, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Zarządu, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 5

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ