IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

2019.06.13

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku ze zwołanym w dniu 28.05.2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na dzień 27.06.2019 r. („ZWZ”) oraz zgłoszonym w dniu 05.06.2019 r. żądaniem uprawnionego akcjonariusza spółki NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ, informuje o otrzymaniu od pełnomocnika głównego akcjonariusza Spółki, tj. NEF Battery Holdings S.a.r.l., życiorysu zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ