Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania07.02
2017

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 23.01.2017 r. przez NEF Battery Holdings S.a r.l. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki wraz z opinią zewnętrznego podmiotu Acropolis Advisory Marcin Anklewicz.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki02.02
2017

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 2.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 2.02.2017r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 398, 4021, 4022 oraz 4023 KSH oraz RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

2.02.2017 r. 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor sp. z o.o.01.02
2017

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł w całości wpłacony (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4021 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Helidor”), (dalej: „Połączenie”).

1.02.2017 r. 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A.01.02
2017

Na podstawie uchwały Zarządu spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946) przy ul. Harcerskiej 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099792 z dnia 1 lutego 2017 r., Zarząd Spółki niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 1 lutego 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ze spółką Helidor sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o następującej treści:

1.02.2017 r. 

Ogłoszenie wezwania na akcje Orzeł Biały S.A.24.01
2017

Orzeł Biały S.A. („Spółka”), zajmująca się skupem i przerobem złomu akumulatorowego oraz jej główny akcjonariusz - NEF Battery Holdings S.a r.l. („Wzywający”) będą nabywać akcje Spółki w wezwaniu. Oferowana cena wynosi 8,65 zł za akcję.  

Orzeł Biały S.A. zawarł porozumienie z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a r.l. 23.01
2017

Orzeł Biały S.A. zawarł porozumienie z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a r.l. („Akcjonariusz”) w zakresie współdziałania w nabywaniu akcji Spółki stanowiących 39,45% kapitału zakładowego Spółki oraz wsparcia w finansowaniu skupu akcji własnych. W tym celu nastąpi ogłoszenie Wezwania po cenie 8,65 PLN za akcję.

Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.30.12
2016

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuję, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” SP. Z O.O.14.11
2016

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 402k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000140502, NIP: 6262691310, kapitał zakładowy: 1.295.000,00 zł w całości opłacony. 

Data: 14.11.2016 r.

Grupa Orzeł Biały publikuje wyniki za trzy kwartały 2016 roku09.11
2016

 

  • Orzeł Biały producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracował po trzech kwartałach 2016 roku przychody na poziomie 366,2 mln. zł
  • EBITDA po trzech kwartałach 2016 roku wyniosła 18,5 mln zł i była wyższa o 66% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kiedy wyniosła 11,1 mln zł. Zysk netto za trzy kwartały wyniósł 7,2 mln zł, wobec 1,9 mln zł r/r. 

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” SP. Z O.O.28.10
2016

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4021 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000140502, NIP: 6262691310, kapitał zakładowy: 1.295.000,00 zł w całości opłacony. 

Data: 28.10.2016 r.

Strona 3/10
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ