Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Wydłużenie terminu składania zapisów w Wezwaniu

W dniu 08.03.2017 roku Wzywający Komunikatem, dotyczącym zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2017 roku ("Wezwanie") przez NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Wzywający") za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. ("Dom Maklerski"), poinformował o wydłużeniu terminu składania zapisów w Wezwaniu. W związku z tym zmianie ulegają następujące terminy przeprowadzenia Wezwania, wskazane w pkt 11 dokumentu Wezwania:

Data zakończenia przyjmowania zapisów:

20 kwietnia 2017 r.

Planowana data realizacji transakcji na GPW:

25 kwietnia 2017 r.

Planowana data rozliczenia:

26 kwietnia 2017 r.

W pozostałym zakresie punkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian, w tym możliwość dalszego przedłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ